A görög mitológia istenei

A történelemkönyvekből mindannyian jól tudjuk, hogy az ókori Görögország lakói több istenhitűek voltak. Az élet minden jelentős területén megvoltak azok az istenek, akiknek létezését hitték. Alapvetően tizenhárom fő olimposzi isten létezett, de a görög mitológia rajtuk kívül félisteneket is ismertek.

Az istenek befolyással voltak a halandók életére, és mindez a legtöbb ókori műemléken is megmutatkozik. Járjunk tehát akárhol is Görögországban, a görög mitológia alakjai visszaköszönnek ránk. Zeusz, az Olimposz legfőbb istene, nővére és egyben felesége Héra a lakhelyükként szolgáló Olimposz hegy királynője.  A főisten testvére Démétér volt, aki a Föld istennőjeként is számon tartott. Senkinek sem kell bemutatni Aphroditét, a szépség istennőjét, de Dionüszosz, a bor, a szőlő és a mámor istene is ismert sokak által. Mitológiai történetek kapcsolódnak Héphaisztoszhoz, a tűz-, és kovácsmesterség istenéhez, de Poszeidón kapcsán is számos történet látott napvilágot. Pallasz Athéné Zeusz fejéből pattant ki a legenda szerint, és lett a művészetek, a bölcsesség, a jog, valamint a városvédő mesterségek és a tudományok védője. Természetesen ennyiben nem merült ki az ókori görög mitológiai szereplők sora, így Erósz, Hadész, Héliosz neve is sokak számára ismerősen csenghet.

A mitológiai történetekben megjelennek a küklopszok, akik egyszemű óriások voltak, de a kígyófarkú lényként ábrázolt gigászok is fontos szerepet játszottak a mitológiában, ugyanis az olimposzi istenek ellen harcoltak, rendszerint sikertelenül. Végül, de nem utolsó sorban említsük meg még Pandorát, akit Héphaisztosz gyúrt vízből és agyagból, szépsége ellenére azonban az ember büntetéseként tartják számon. A Zeusztól kapott szelence kinyitásával hozott minden bajt az emberiségre, a betegséget, a szenvedést, a bajt, és a nyomorúságot.


hunprobalazs