A gyerekek fejlődését szolgáló szülői háttér

A csecsemőkori fejlődés nagyrészt ugyanabban az ütemben zajlik le a kicsiknél, ám ezt követően egyéni fejlettségtől és a környezettől függően érkeznek el a gyermekek az egyes mérföldkövekhez, melyek befolyásolják személyiségük alakulását és szocializálódásukat.

Míg kezdetben a csecsemő ugyebár nem képes saját maga ellátására és a körülötte levő világ dolgairól sem sok fogalma van, addig később az értelmi és kognitív fejlődésnek köszönhetően ok-okozati összefüggésekben kezdi látni a világot a gyermek. A közösségben eltöltött idő segít számára abban, hogy felfedezze saját képességeit és összehasonlítsa azokat másokéval. A társadalmi és érzelmi fejlődés nagymértékben összefügg a szocializációval. A kommunikációs fejlődés során elsőként egyfajta belső nyelv alakul ki, amikor a tárgyakhoz, élőlényekhez jelentést társít, de ezt egy baba még nem tudja kifejezni. Idővel azonban nem csak szavakat tanul, de az önkifejezésre is képes lesz a nyelv segítségével. Mindezek mellett a mozgás is jelentős fejlődésen megy keresztül a csecsemőkortól a gyermekkorig. A végtagok összehangolt mozgatásának megtanulása éppen úgy lényeges, mint a finom-motoros képességek kifejlődése. Ez utóbbiban sokat segíthet a szabadidős elfoglaltság és a rendelkezésre álló játékok, eszközök.

Az évek múlásával az oktatási intézményekben elsajátított tudás mellé egyfajta tapasztalati élmények is társulnak, melyek képesek rányomni bélyegüket a személyiség fejlősére, az énkép kialakulására, valamint az emberekhez való hozzáállásra. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a családi háttér fontosságát, hiszen a gyermek innen viszi magával a példát, és akár kitörölhetetlen károkat is okozhat a nem megfelelő, otthon látott példa a gyermek személyiségében. Szülőként nem pusztán az anyagiak megteremtése a lényeges, hanem a minden szempontból a kicsi fejlődését szolgáló háttér biztosítása is.


hunprobalazs