A hosszú kapcsolat titka

Az emberi kapcsolatok csak látszólag bonyolultak, valójában alapigényekről van szó. Két ember együttélése sok kérdést vet fel, és az, hogyan tudnak alkalmazkodni egymás „mániáihoz”, dönti el végsoron, boldogok lesznek-e.

A megfelelés vágya a kezdet kezdetén, a szerelem magas hőfokán égve, óriási, idővel azonban alábbhagy a lelkesedés, és az egyéni érdekek kerülnek fokozatosan előtérbe. Közhelynek számít, hogy a szerelem átalakul szeretetté, megbecsüléssé. Igen, de csak akkor, ha az őszinte szeretet már az első pillanattól megvolt. Csak akkor lehet odaadásról és tiszteletről beszélni, ha a kölcsönösség adott. Ki-ki természeténél fogva képes vagy képtelen engedni, de igaz, a mély szeretet mindig átsegít a felmerülő nehézségeken. A hosszú kapcsolatnak nincs is titka, csak feltételei, melyeknek megfelelni nem mindenki tud vagy akar. Az alkalmazkodás olyan kritérium, amiről sokan lemondanak, és inkább veszni hagyják házasságukat. A küzdelem a kapcsolatért sziklaszilárd jellemet kíván, ezt felépíteni viszont nem röpke pillanat. Nem mindegy, mire épül két ember házassága, mi az az alap, amire az évek alatt bizton lehet építkezni. A közös nevezőre jutás elsődleges feladat, ezt kideríteni ajánlott minden esetben, ha az együttélés kerül szóba. Legalább olyan elszántság szükséges az együtt maradáshoz, mint a váláshoz.

Nem baj, ha két ember nem ugyanazt az ételt szereti, nem baj, ha más a hobbi, csak legyenek kapcsolódási pontok. A legfontosabb kérdésekben értsenek egyet, tudják, miért akarják összekötni életüket. A szerelem fenntartása és a szeretet megtartása legyen olyan cél, amit egy életen át követni hivatottak. A nő és a férfi egyaránt sokat tehet boldogságáért, ha a másikra csodaként tekint. Olyan isteni ajándéknak fogja fel párját, amelyre egyedül ő érdemes. Tiszteletet adni és kapni rendkívül fontos, mert növeli az önbizalmat, értéket és követendő példát teremt. A nő ettől nőiesebb, a férfi pedig férfiasabb, magabiztosabb lesz. A „nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Efézus 4,26b) mondja a Biblia utalva a tényre, mennyire lényeges a probléma forrásának megbeszélése, a feszültség feloldása. Így cselekedve, türelemre, békességre intve minden társas viszony rendezhető, megőrizhető. A hosszú távra, azaz egy életre szóló kapcsolatok megvalósíthatók, csak szem előtt kell tartani, nem adják ingyen. A felelősséget vállalni kell, és nem kibújni alóla, ha gond támad. Együtt könnyebb elviselni a bajt is, ne feledjük el! Az öröm pedig, akkor öröm, ha van kivel megosztani!


hunprobalazs