A legnagyobb hódítók

A történelem során rengeteg hósításról számoltak be, de a legnagyobb hódítások talán mégis két ember nevéhez fűződnek, Nagy Lajos makedón királyhoz, valamint I. Szulejmán oszmán szultánhoz. Bár teljesen más korban éltek, mindketten nagy tetteket vittek véghez, és neveik máig fennmaradtak, mint a történelem legnagyobb hódítói.

Nagy Lajos, eredeti nevén III. Alexandrosz makedón király i.e. 336-tól egészen i.e. 323-ig uralkodott. Ez alatt az idő alatt többek között meghódította Perzsiát, Palesztinát, valamint elfoglalta Egyiptomot is. Nagy Lajos idejében a Perzsa Birodalom volt a legnagyobb Föld területű hatalom. Hadinépe nemcsak harcosokból állt, a fegyverhordozókkal, szolgákkal, hordárokkal, kísérőkkel és hajcsárokkal együtt körülbelül 65.000 személyből állt. Egyiptom elfoglalása azzal kezdődött, hogy Alexandrosz fáraóvá kiáltotta ki magát Hélipoliszban, innen ment tovább Memphiszbe. Nagy Lajos főleg azzal nyerte meg az egyiptomiakat, hogy hagyta, hogy a helyi lakosok döntsenek a hatalmi pozíciók betöltéséről. Ezután meghódította Perzsia belső területeit is.

  1. Szulejmán oszmán szultán 1520-tól uralkodott 1566-ig, vagyis haláláig, és Európában a Nagy és Dicsőséges melléknevet kapta. Szulejmán legnagyobb hódítása 1526. augusztus 29.-én történt, amikor a mohácsi csatában mennyiségi fölényének köszönhetően legyőzte a magyar hadsereget, amit már amúgy is legyengített a Habsburg-francia háború. Szulejmán győzelme után győztesen vonult be Buda várába, bár nem szállta még meg a Magyar Királyság összes várát. 1543-ban a török hódoltsági területet még jobban kiterjesztette Pécs, Székesfehérvár és Esztergom elfoglalásával. Bár nemzetünk nem lehet túl büszke erre az időszakra, az tagadhatatlan, hogy Szulejmán, és korábban említett Nagy Lajos is nagy nevek és hódítók a történelemben.

hunprobalazs