A lelki terror megnyilvánulásai

A lelki terror megnyilvánulásának egy másik formája az áldozat mozgásszabadságának, illetőleg cselekvési szabadságának korlátozása. Az elkövető önkényesen határozza meg, hogy az illető mikor és hol tartózkodhat. A mozgásszabadság korlátozásának egyik szokványos megnyilvánulási formája a lakásból, közös otthonból történő kizárás, amely jogellenes magatartás (enyhébb megítélésű esetei szabálysértésnek, a súlyosabbak pedig bűncselekménynek minősülnek).

[adsense_id=”1″]

Ugyancsak a mozgásszabadságot korlátozó megnyilvánulás a bezárás a lakásba vagy annak valamely helyiségébe, esetleg a lakáson kívüli más helyiségbe. A bántalmazó sokszor azt a magyarázatot adja a bezárásra, hogy így akarta megbüntetni a „rosszul viselkedő” asszonyt. Amennyiben a helyiségbe való bezárás huzamosabb időn át tart, illetőleg ha az áldozatot lekötözik vagy bármilyen más módon megakadályozzák a szabad mozgásban, akkor a személyi szabadság megsértésének bűncselekménye valósul meg.

A teljes függőségben tartás és közvetve a mozgásszabadság korlátozásának szokványos eszköze a pénzzel kapcsolatos visszaélés. A pénz visszatartása, „csepegtetése” arra kényszeríti az asszonyt, hogy napról napra magyarázkodjon arról, miért szükséges az egyes dolgokat megvenni – azaz az „eltartó” folyamatosan és megalázóan emlékezteti „eltartottját” arra, hogy az étkezése, a háztartáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítása, és tulajdonképpen az asszony és a gyerekek élete az ő kezében van, s neki joga van arra, hogy az életfeltételeket korlátozza vagy megvonja.


hunprobalazs