A nemzetközi integráció okai, előnyei

Az integrációs folyamatok végigkíséri a történelmet, folyamatosan jelen voltak és vannak. Az egyre magasabb színvonalú iparcikkek gazdaságos előállítása a termelőegységek méretének növekedésével érhető el. Az iparcikkek többsége a különböző iparágazatok együttműködése révén jön létre.

Az integráció fontossága több mindenben rejlik. A termékek továbbfejlesztése magas színvonalú kutatási munkákat és fejlesztéseket igényelnek. A nagy szériában előállított termékek eladása is csak a folyamatosan növekvő piacon lehetséges. Az országok közötti gazdasági együttműködés révén lehetőség nyílik arra, hogy az országoka termékek előállításának költségeit megosszák egymás között és a tömegcikkek eladása is biztosított a több ország által adott vásárlóerő révén. Ezek alapján egyértelmű, hogy gazdasági szempontból az integráció haszna szinte minden területen megjelenik. Az államok a gazdasági együttműködés révén magasabb profitra tehetnek szert, mintha a termelést és az eladást csupán az országhatáron belül szervezték volna meg. Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy az integrációban résztvevő osrzságok foglalkoztatási lehetőségei is nagymértékben nőnek. Az árak alacsonyan tartása is cél lenne, ez is könnyebben megoldható a nagyobb szériában történő gyártás esetén.

Az integráció másik fontos előnye a kisebb országok számára jelent nagy előrelépést. A katonai vonatkozásról van szó. A több kisebb ország integrációjából adódó katonai együttműködés védelmet jelent a nagyhatalmakkal szemben. Egyedül egy kis alapterületű, magányos ország nem képes felvenni a harcot a nagyokkal, nem képes megvédeni magát és könnyű célpontnak bizonyul.


hunprobalazs