Akcióterületi terv készítése szakértő kezek által

Egy komplex projekt legfontosabb kezdeti lépése és egyben alapja az akcióterületi terv elkészítése. Az akcióterületi terv által tudjuk meg, hogy a városi szövet mely meglévő vagy új területén fog megtörténni az átalakítás vagy kialakítás és hogyan.

Akcióterületi terv készítése a városfejlesztés egyik alapvető és elsődleges feladata. A már meglévő vagy új terület, ahol az átalakítás vagy kialakítás végbe megy az akcióterület. A komplex városfejlesztési célok valóra váltása érdekében ezen az akcióterületen projektek komplex sorozatát kell végrehajtani. Ez egy tudatos, tervszerű átalakítás, melynek eredményeként az akcióterület megújul vagy kialakul. A Városfejlesztés Zrt kezdte alkalmazni és vezette be a gyakorlatba az akcióterületi tervet. Ehhez folyamatosan kihasználják az egyetemi és nemzetközi szakmai kapcsolataik adta előnyöket, valamint publikációkkal és előadásokkal igyekeznek elérni, hogy minél több alap- és mester szakos, valamint posztgraduális egyetemi hallgató ismerje meg a Városfejlesztési Zrt által adaptált módszertant és eszköztárt.

A Városfejlesztés Zrt. által elkészített akciótervek olyan beavatkozásoknak készítik elő a terepet, melyek elősegítik a társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból fenntartható fejlődést. A Városfejlesztés Zrt úgy készíti el az akcióterületi tervet, hogy az a legtöbb hozadékot jelentse a városnak és annak lakóinak, valamint az államnak, mind a városi környezet minőségének tekintetében, mind pedig a közvetlen városfejlesztési bevételek alakulását tekintve. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya jelentős összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a város-, valamint településfejlesztéshez, ez pedig nagy lehetőség a városok, települések számára.


hunprobalazs