Az árapály energiájának felhasználása

Az árapály energiáját elektromos áram termelésére lehet felhasználni, de csak kevés helyen kísérleteznek annak érdekébe, hogy ezt a fajta energiát hasznosíthassák. 1966-ban épült meg első erőmű, amely 24 megawatt teljesítményű, és Franciaországban található. A Rance folyó torkolatába is építettek egy 750 m-es gátat, azért, hogy felhasználhassák az árapály energiáját.

Ahhoz, hogy az árapály energiát fel tudják használni, elsősorban az árapálymedence nyílásához egy gátat kell építeni. A gát olyan kell legyen, hogy a turbinák és generátorok segítsége által képes legyen áramot fejleszteni. Az árapály energia mondhatni ingyen van, mivel csupán a gát megépítése kerül pénzbe, a működés során nem kell üzemanyagról, fenntartási költségről gondoskodni. Az árapályt megbízható jelenségnek is szokták nevezni, mivel egyszerű meghatározni, hogy mikor lesz alacsony, vagy magas az árapály. A gátépítéssel kapcsolatban nem a költségek okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy kevés olyan helyszín található, amely alkalmas lenne a gátépítésre. Jelenleg csak az oroszok, a franciák és a kanadaiak kezdték el az erőmű megépítését.

Az erőmű naponta körülbelül 10 órán keresztül képes energiát szolgáltatni, mivel attól függ, hogy az árapályhullám kifelé, vagy befelé mozog a medencében. A gát által előállított potenciális energia az építmény két oldala közötti vízszint különbség miatt jön létre, és annak köszönhetően, hogy a víz átfolyik a turbinán kinetikus energiává változik át. A generátor a turbina meghajtásának a következtében termeli az energiát. Az erőmű teljesítménye egyenlő az ár és az apály vízszintkülönbségének a négyzetével. Minden nap kétszer várható az apály, illetve a dagály megjelenése.


hunprobalazs