Az Első Dunagőzhajózási Társaság infrastruktúrája

A DGT a térségben való itt tartózkodása idején, a 19. Század utolsó és a 20. Század első felésben elévülhetetlen érdemeket szerzett Pécs és környéke infrastruktúrájának kiépítésében. A magas fokú kolonizáltságot biztosító lakótelepeken kívül legényotthonokat, iskolákat, templomokat, könyvtárat, élelmiszerellátó hálózatot létesített. Az üzemekben és a lakótelepeken út-, víz és később energiahálózatot hozott létre.

[adsense_id=”1″]

A DGT pécsbányai birtokán négy lakótelep –Pécsbányatelep, Cassian-telep, György-telep, Szabolcs-telep–, a város peremterületén pedig kettő –Ullmann-telep, Meszes-telep– épült ki. Ezekből a bányakerülete kezelésében a pécsbányai, a Cassian- (ma Borbála-) és az Ullmann- (később Erzsébe-) telep volt a korházzal, két iskolával, templommal, paplakkal, kultúrházzal, élelemtárral, tűzoltószertárral, legényotthonnal. A külszíni szállításra és bányabeli csillevontatásra használt lovak elhelyezésére az üzem lóistállókkal és gazdasági épületekkel is rendelkezett. A lakótelepi utak, elektromos hálózatok, a saját víztermelésre alapozott vízellátórendszer (vízvezetékek, tározó) ugyancsak a bányakerületek tulajdonát képezték. A belvárosi székház felépítéséig a bányaigazgatóság is Pécsbányatelepen volt.

Szabolcsi bányakerület
A lakótelepek közül a György- Szabolcs és Somogy-telep, Szent István aknán és Rücker-aknán a készenléti lakások, Szent István a legényotthon állt a kerület kezelésében a hozzájuk tartozó üzemi és lakótelepi utakkal, iskolákkal, villamos- és vízhálózattal.
Vasasi bányakerület
Szintén az üzem kezelésében volt a bányabirtokon épített tűzoltószertár, vasasi lakótelep, a Thommen- és Liget-telep iskoláival, közművekkel együtt.
Újhegyi kerület
Az újhegyi irodaépület az irodákon kívül magába foglalta a kémiai laboratóriumot is, amelyet a bányaüzemek igényeit is kielégítő felszereléssel látták el. A kerület kezelésében működött az újhegyi lakótelep útjaival, víz- és elektromos hálózatával együtt.
A volt bányatelepek teljes infrastruktúrájukkal és nem is alacsony lélekszámukkal ma már Pécs megyei jogú város közigazgatása alá tartoznak.


hunprobalazs