Az IT üzleti felhasználása

Az IT üzleti felhasználásának evolúciója a század második felétől (bár a telefon és az egyéb kommunikációs lehetőségeket figyelembevéve már korábbról) végigkíséri a gazdasági élet átalakulását, változásait. Ez egy tipikus tyúk-tojás probléma. A technológia legalább annyit változtat az üzleti világ működésein saját lehetőségei révén, mint amennyire az üzleti szféra technológiai fejlődést indukál.

[adsense_id=”1″]

Az IT stratégiai felhasználásának példái egyre sokasodnak a 70-es évektől. Az azonban egyre nyilvánvalóbb, hogy a számítógépek alkalmazása önmagában nem jelent megoldást a problémákra, a szimpla automatizáció nem eredményez fejlődést és fenntartható előnyt minden területen. Az IT felhasználása anyagi területeken, termelési folyamatokban, bizonyos vállalati funkciókban gyors eredményeket hozott ugyan, a szervezet összteljesítményére azonban korántsem volt akkora hatással, mint azt sokan remélték.

Ennek oka, hogy az IT alkalmazása gyakran stratégiai szükségletté vált, másrészt az, hogy a tradícionális tevékenységi módok szolgai automatizációja változatlanul hagyta az adott területeket, annak jellemzőit. A sikeres versenyhez, az előnyszerzéshez a szervezetnek is módosulnia kell úgy, hogy az IT lehetőségeit optimálisan tudja kihasználni. Manapság az ipari forradalomra alapozott üzleti szerveződési elvek jelentősen módosulnak az IT hatására, ami néhány hagyományos szervezési módot viszonylag hatékonytalanná tesz, ez a reengineering folyamatok kiváltóoka. Ennek legfőbb jellemvonása, hogy a szervezeti működésekben forradalmi változások szükségesek a felmerülő technológiai lehetőségek kihasználására.

Az IT indukálta üzleti rekonfigurációnak (Business reconfiguration) öt szintjét különböztethetjük meg. Az első két lépcső evolúciós jellegű, növekvő változásokat kíván meg a létező szervezeti működéseken belül. A legegyszerűbb eset a lokális felhasználás (Venkatraman, in Scott Morton 1991). Ez esetben az IT kihasználása létező, elkülönült üzleti tevékenységeken belül történik, általában egy funkcióban (pl. gyártás, számvitel). Az IT alkalmazása növeli a működés hatékonyságát, funkció-specifikus célok megvalósítására törekszik, anélkül, hogy a kapcsolódó funkciókat befolyásolná. Ez a szint az IT indukálta üzleti rekonfiguráció kezdőpontja.


hunprobalazs