Benchmarking, adatgyűjtés

Mint a legtöbb munkát, ezt is tervezéssel kell kezdeni. Az adatgyűjtési terv az információforrások számbavételének mikéntjét írja le. Itt is érvényes az az elv, hogy könnyűtől a bonyolultig kell haladni, ami jelen esetben belsőtől a kiterjedt külső forrásokon át az eredeti kutatásig tart.

[adsense_id=”1″]

A belső források alatt a folyamat gazdákat, funkcionális szakértőket, hálózatok és történeti fájlokat értjük. A publikus részéhez tartoznak a könyvtárak és szolgáltató irodák. Külső szakértőknél az újságcikkeket vagy a tanácsadókat lehet többek között megemlíteni. Az iparágfigyelők az elemzők, szakmai szövetségek és szoftverszolgáltatások. Ami azonban a legfontosabb lehet, az a klíringintézetek és központok. Ezek az intézmények az előbb felsoroltak közül a legújabbak.

Szolgáltatásaik között szerepel információadás, hálózatépítés, benchmarking, társulás, támogatás, kutatás. Az eredeti kutatás a legbonyolultabb az összes közül. Ez a munka grafikonok segítségével történik. Az időkeret és erőforrás átgondolása akkor lehetséges már, mikor nagyobb rálátással bír a team a témát illetően. Ezen átgondolást adatokkal kell alátámasztani, és jól megfontolni, hiszen minden cég csak bizonyos korlátokon belül tud mozogni. Információmegosztás korlátainak megszűnése kommunikációs eszközökkel érhető el, valamint különböző tárgyalási technikákkal. Vállalatlátogatás előkészítése és lebonyolítása mindkét fél részéről jelentős munkát kíván.

Fontos, hogy a felek felkészültek legyenek, megtalálják az együttműködéshez szükséges közös hangot, és maximálisan figyeljenek egymásra. A látottakat precíz jelentésbe kell foglalni. Néhány alapvető irányelvet az egész folyamatban be kell tartani. Ide tartozik a cél-eredmény dokumentálása, a létrehozott protokoll követése, az okok igazolása, célkitűzés lejegyzés, megtett lépések, illetve azok vezetői szempontból vett előnyeinek dokumentálása, levezetési szabályzat beépítése a benchmarking belső irányelveibe.


hunprobalazs