Benchmarking, folyamat elemzés

A teljesítményrések meghatározása, illetve azonosítását követően szükséges annak visszavezetése, vagyis behatárolása, hogy a vállalat életében, működésében melyik az a folyamat, illetve melyek azok a folyamatok, amelyek az eredményt magukban hordozzák, vagyis amelyek a program végrehajtásának eredményességét nagy mértékben meghatározhatják.

[adsense_id=”1″]

Természetesen ez azt is jelenti, hogy ezek azok a területek, amelyek nem megfelelően működnek, hiszen javításra szorulnak; mondhatni, tartalékot tartalmaznak. Tehát végrehajtható a folyamatok feltérképezése, amely így segítséget nyújt az azonosításhoz, valamint folyamatok folyamatokkal való összehasonlításához, mely a felmérés alapját is képezi. Ezen elemzés során nem csak a legjobb gyakorlatot kutatjuk, hanem meghatározásra kerülnek olyan célok is, melyek a vállalat részéről lényeges erőfeszítést igényelnek.

Ezen elemzések elvégzéséhez többféle eszköz áll rendelkezésre. Ezek főként folyamatábrák, folyamatdokumentációk, különféle mátrixok, pókháló-ábrák, melyek grafikus jellegükből adódóan segítik a nagy adathalmazok átláthatóságát, valamint a folyamatok egymásutániságának követhetőségét, és az ok-okozati viszony visszatükröződését. Azonban fontos kiemelni, hogy mindezen elemzések azért kerülnek végrehajtásra, hogy megtaláljuk a vállalat számára az iparági legjobb gyakorlatot, a legjobb folyamatokat. Ehhez pedig az eszközök közül a minőségfejlesztési folyamat mátrixa nyújthatja a legjobb segítséget.

Tehát az elemzések lefolytatásának eredményeképpen a vállalat megtalálhatja a piacon, vagyis a többi vállalat körében az alkalmazott legjobb gyakorlatot. A legjobb gyakorlat azonosítása és analizálása révén lehetővé válik a folyamatok beazonosítása, vagyis meghatározásra kerül, hogy a vállalati működés mely területein kívánnak változtatásokat eszközölni, javítani és milyen mértékben. A legjobb gyakorlat megismerésének segítségével már meghatározhatóvá válnak a jövőre vonatkozó teljesítménycélok, amelyek alapját fogják képezni a következő két szakasznak.


hunprobalazs