Érdekességek a Dunáról

Európában a Duna a második leghosszabb folyó, Németországból, a Fekete-erdőből ered, 2850 km hosszúságú távolságot tesz meg addig, amíg nem ömlik a Fekete-tengerbe. A Duna Magyarország vízrajzában fontos szerepet játszik, mivel az országban levő ágának a hossza 417 km.

A Dunán 1972 előtt egy Ada Kaleh nevű törökök által lakott sziget volt, melyet a vaskapui vízerőmű gátjának a megépítésekor elárasztottak vízzel. A sziget a mai Románia területén helyezkedett el, és a lakosai Törökországba, valamint Dobrudzsába menekült el. A Dunára elsőként a rómaiak építettek hidakat, a legismertebb általuk épült híd a Szörényvárnál készült el. 1458. január 24-én a Duna jegén történt az a fontos esemény amely hatással volt Magyarországra, azaz Mátyás király megkoronázása. A Dunát tartják a ,,legnemzetközibb” folyónak, mivel tíz országon halad át, és vízgyűjtő területe hét országon található meg. Sokan mondják azt, hogy a Dunában arany található, mivel a víz 1 m3-nyi homokjából 10-600 mg aranyat tudnak kiszedni. 1838-ban történt meg a legnagyobb dunai árvíz, mely következtében Józsefvárost, Erzsébetvárost, valamint Ferencvárost két méter mély víz borította el, és 153 személy vesztette életét a katasztrófa miatt.

A Duna folyón található a legrégebbi és legismertebb magyarországi híd, mely a Széchenyi lánchíd nevet viseli. A Lánchíd Budát és Pestet köti össze, és a főváros jelképeként tartják számon. 1987-ben a Dunán keresztül szállított áruk tömege elérte a 100 millió tonnát. A folyó élővilága viszonylag szegény, mivel csupán ötvenkét olyan halfajtát ismerünk, amely a Dunában él. A legismertebb madárfaja a kormorán, mely arról híres, hogy legtöbbször a parton áll széttárt szárnyakkal, csak azért, hogy tollai megszáradjanak.


hunprobalazs