Fontos tudnivalók az alanyi adómentességről

Az alanyi adómentesség az adózás egyszerűsítését tervezte szolgálni, ám ennek ellenére bonyolult meghatározása nem egyszerűsít a helyzeten, sőt, számos hibalehetőséget hordoz magában.

Sokan csupán annyit tudnak az alanyi adómentesség intézményéről, hogy létezik, lehet igényelni és bizonyos összegig nem kell adót fizetni. Nos, ez nem ennyire egyszerű és nem is minden esetben helytálló. Az alanyi adómentesség úgy néz ki, hogy értékesítéskor az adóalany nem számíthat fel adót, a beszerzésnél nem vonhatja le az adót, valamint adóvisszaigénylési joga nincs az alanyi adómentesség időszakában keletkezett adókra. (Az adóvisszaigénylés esetében akad kivétel.) Az alanyi adómentességet annak a vállalkozónak érdemes választani, aki az adott évben nem ralizál nagy bevételt, valamint gazdasági partnerei nem esnek az Áfa törvény alá. Az alanyi adómentesség időszakában azonban nem ajánlott nagy mennyiségű készletet felhalmozni és nagy értékű tárgyi berendezést beszerezni.

Az alanyi adómentesség választhatóságát a törvény szabályozza. Csak az az adóalany választhatja ezt a formát, aki az adómentességet megelőző évben nem rendelkezett 5 millió forintot meghaladó bevétellel. Ebben nem csak a ténylegesen befolyt összeg számít bele, hanem minden olyan kiszámlázott értékesítési ellenérték, mely hivatalosan az előző évre esik. A megalakuláskor választott adómentességhez meg kell vizsgálni, hogy a tárgyévben várhatóan meghaladja-e a bevétel az 5 millió forintot, mivel csak ezen összeg alatt lehet igénybe venni az adómentességet. Ebbe az 5 millió forintba számos dolog nem tartozik bele, így az alanyi adómentesség igénylése előtt ezt a listát is nagyon tüzetesen át kell vizsgálni, hogy kiderüljön, valóban hasznos lesz-e az említett adómentesség a következő évben.


hunprobalazs