Gazdasági trendek

A világgazdaság globalizálódik, a verseny élénkül, a változások üteme gyorsul a gazdaság, a technika, a társadalom területén. E jelenségek inkább a fejlett országokban figyelhetők meg, de fokozatosan másutt, így hazánkban is érzékelhetővé válnak (ha nem is olyan kiteljesedett formában, mint külföldön).

[adsense_id=”1″]

Közismert jelenség, hogy a kereslet drámai módon változékony, a termékéletciklus rövidül, a fogyasztói igények egyre egyedibbek, és a nyomás nő a globalizációra és a technikai innovációra. A minőségi, egyedi igények egyre nagyobb súlyt kapnak, a hagyományos automatizált tömegtermelés rovására. Az a vállalat lehet versenyképes a piacon, aki a fogyasztói igényeknek maradéktalanul meg tud felelni és az egyedi igényeket is teljesíteni tudja. A minőség szerepe elsődleges, a gyakran elromló termékektől a fogyasztók hamar elfordulnak és más cég terméket szerzik be.

A folyton változó világban a szervezetet alkalmassá kell tenni az állandó megújulásra. Ennek legfőbb jellemvonása, hogy a szervezeti működésekben forradalmi változások szükségesek a felmerülő technológiai lehetőségek kihasználására. A rugalmas és reagálóképes termelési rendszerek jelentősége nőttön nő. Olyan flexibilis termelési lehetőségek kellenek, amelyek lerövidítik a fejlesztési időt, költséghatékony módon segítik a fogyasztó igényeire szabott gyártást. Az ún. dinamikusan stabil szervezet (Boynton-Victor 1991) széles fogyasztóközönséget, változó keresletet tud kielégíteni a létező kapacitásaira, tapasztalataira és tudására (knowledge) építve.


hunprobalazs