Makrokörnyezet elemzése egy vállalkozás esetében

A környezetelemzés keretében belül a vállalkozásunk működését közvetlenül befolyásoló politikai-jogi, gazdasági, kulturális és technológiai feltételeket, tendenciákat vizsgáljuk meg a P.E.S.T. modell alapján.

A mindenkori magyar kormány a gazdasági növekedés fontos elemeként kezeli a kis- és középvállalkozások fejlesztését, teljesítőképességük és versenyképességük növekedésének előmozdítását, valamint felkészítésüket az Európai Uniós integrációra. Tekintettel arra, hogy a hazai kis és középvállalkozások súlya a magyar gazdaságban jelentős, a GDP mintegy 45%-át biztosítják, a kormányzat fontos feladatának tekinti, hogy egy átfogó program kidolgozásával a KKV-k megfelelően felkészüljenek az uniós csatlakozásra, a vonatkozó jogi és szakmai ismeretek elsajátításával. Az EU -s csatlakozás számos előnyének egyike a pályázati úton nyerhető támogatások lehetőségének kiaknázása.

Az adó- és járulékterhek csökkentek, ami a beruházási kedv erősödésével járt, ugyanakkor a kis és középvállalkozások elszigetelten működnek, általában tőkeszegények, talpon maradásuk érdekében ezért számos fejlesztési programot dolgoztak ki. A programok megvalósítását indokolja továbbá, hogy a csatlakozás a KKV szektorra aránytalanul nagyobb terheket ró, mint a nagyvállalati szférára. A közösségi jog számos területen nem tesz különbséget a vállalkozások mérete szerint. Ugyanazon elvárásoknak kell a KKV-nak is megfelelniük, mint a nagyvállalatoknak, bár jóval kevesebb információval rendelkeznek, nincs saját EU szakértőjük, nem áll módjukban konzultáns cégek szolgáltatásainak megfinanszírozása, nincs a hátterükben EU tagállamból származó tulajdonos sem.


hunprobalazs