Napóleon felemelkedése és bukása

Napóleon francia császár neve világszerte híres. Mind tevékenysége, mid jelleme és életében elért eredményei kimagaslóak. Élete minden ember számára tanulságos, és szinte hihetetlennek tűnik az idő múlásával visszagondolni arra, hogy egy ember egyedül ezt véghez tudja vinni, amit ő véghezvitt.

Hogyan sikerült így felemelkednie? Elsősorban abban az időszakban zajló rendkívüli katonai-politikai válság, melynek során a polgárság erős, keménykezű kormányzatot kívánt, amely a népmozgalom felidézése nélkül képes győzelmet aratni a csatatéren és képes megvalósítani a belpolitikai stabilitást és a tulajdon biztonságát. Napóleon mindezt teljesítette, véget vetett a forradalomnak, egyesítette a törvényhozói és végrehajtói hatalmat, átformálta Európa államrendszerét, s több országban megvetette a modern, polgári jogrend alapjait. Viszont Napóleon számára is a hatalom jelentette pályafutása végét. Mivel lélekben még mindig ott volt benne a katonatiszt, mely minden győzelemnél újabb és újabb harcba csábította. Így a rengeteg győzelem után annyira megalázó békét kényszerített levert ellenfeleire, hogy azok várták a megfelelő alkalmat az újabb támadásra. Ezért sikerült elérnie azt, hogy a francia társadalom szembefordult császárjával belátva császáruk békekötésre való képtelenségét. És mindezek mellett azok a hadászati újítások is, amelyeknek győzelmeit köszönhette, elterjedtek egész Európában.

Ezek voltak bukásának alapkövei. Bármilyen erős és rendkívül tehetséges is volt Napóleon, mégis felülkerekedett rajta a hatalomvágy. Levonva a következtetést, ma a XXI. században lehetőségünk van a szabad életre, vannak jogaink és egyben kötelezettségeink is, mely Napóleon diktatúrája mellett sohasem jöhetett volna létre. Ez az egyik legfontosabb tényező, amit figyelmen kívül hagyott, hiszen minden ember számára a szabadság és a béke a legfontosabb!


hunprobalazs