Pécs-Vasasi bányakerület leírása

A Dunagőzhajózási Társaság területének legnagyobb bányabirtoka volt. Fő szállító aknája a korszerűsített Fhommen I.-akna, f szellőztet aknája pedig a később mélyített Thommen II.-akna.

[adsense_id=”1″]

Az aknából kiszállított szén a külszínen a vasasi és a Rücker-aknai bányaudvarokat összeköt, 3,06 km hosszú sodronykötélpálya feladóbunkerébe került, majd a Rücker-aknátó a Szabolcs-tárón át villamosított mozdonyvontatással a Ferenc József aknai bunkerrendszerbe és innen a normál nyomtávú villamosított iparvasúton keresztül az újhegyi szénmosóba. Az aknákhoz kapcsolódó aknaház magában foglalta az irodákat, felolvasót, lámpakamrát, a tiszti-altiszti-legénységi fürdőket, a mentőállomást. Rendelkezett anyagraktárral és műhelyekkel. A kompresszorgépházban a kompresszorok, a villamoskapcsolók és transzfomátorok helyezkedtek el. Az üzemudvarhoz tartozott a fatér a fafeldolgozó gépekkel, a palahányó a hányókezelő berendezésekkel és az iszapoláshoz szükséges létesítmények.

A vasasi bánya vízellátását a duzzasztóművel ellátott víztározó, szivattyútelep, és vízvezetékrendszer, a melegvízellátást és a fűtést saját korszerű kazántelep biztosította. A külszíni és bányabeli csilleszállításhoz alkalmazott lovak elhelyezésére, istállók és gazdasági épületek álltak rendelkezésre. A bánya bezárására 1994-ben került sor, ma csupán kismértékű külszíni fejtéssel foglalkoznak a bányaterületen.


hunprobalazs