Vállalati tervezés folyamata

A vállalat vezetése a PC-k használatának racionalizálását tűzte ki célul. Egy belső hálózatot kívántak kialakítani egy adatbázissal, melyen keresztül az összes szükséges dokumentum elérhetővé válna az alkalmazottak számára. A lépés elkerülhetetlen volt a vállalat versenyképességének fenntartása miatt.

[adsense_id=”1″]

Az adatbázissal a dokumentumok teljes életciklusát fel kívánták ölelni (létrehozás, módosítás, keresés, archiválás) valamint a hozzáférési jogosultságokat a vállalatnál elfoglalt pozíciók alapján kívánták korlátozni. Ezenfelül a PC-ket a meglévőnél magasabb szinten be akarták vonni a mérnöki tervezés folyamatába is. A megvalósítás során nagy figyelmet fordítottak az alkalmazottak informálására, különösképpen az olyan részlegeknél, melyeket jelentősen érintett az átalakítás (pl. tervezési részleg).

Pontos tervet készítettek a megvalósítás folyamatáról, a terv készítésbe pedig megkérdezéses interjúk révén az alkalmazottakat is bevonták, valamint folyamatos együttműködés volt a részterületek felelőseivel is. Feltérképezték az inputokat és outputokat és a munkafolyamatok közti kapcsolatokat. A következő fázis a szoftverek kiválasztása volt, melyet a projekt felelősei informatikai szakértőkkel együtt végeztek. A fő cél a különböző munkákhoz használt szoftverek kompatibilitása volt, és a kiadások minél alacsonyabb szinten tartása.

El kívánták érni, hogy a technikai személyzet és menedzsment is ugyanazt a hálózati interfészt használhassa. A cégnél használt dokumentumokat osztályokba sorolták: grafikák, szöveges dokumentumok, táblázatok, számítások. A második szintű osztályozás funkcionális területek szerint történt (termelés, marketing, K+F, stb.). A további finomításokkal együtt összesen 154 féle dokumentumtípust különböztettek meg (pl. termelési folyamatok, anyagleírások, műbizonylatok, tervek és programok, stb.). A dokumentumokat relációs adatbázisba rendezték, megadva a jogosultságokat, valamint minden egyéb fontos attribútumot. Minden dokumentum egyedi sorszámot kapott.


hunprobalazs